MSedkiewicz

Co mam dziś

zakodować?

Portfolio – 2024

Projekty edukacyjne

Omnifood

Strona www stworzona za pomocą HTML, CSS oraz JS. Celem tego projektu było odświeżenie podstaw CSSa, podstaw Web Designu oraz optymalizacji pod kątem technicznego SEO.

Kod źródłowy projektu znajduje się tutaj: repozytorium Omnifood.