MSedkiewicz

Co mam dziś

zakodować?

Bootcamp

Mamma Mia - strona dla pizzerii

Strona dla pizzerii z możliwością zamówienia posiłku online oraz rezerwacji miejsca.

Wykorzystane technologie: HTML, Sass, Handlebars, JavaScript, AJAX.

Link do repozytorium

Strona Blogowa

Strona blogowa z możliwością dodawania, edycji i usuwania wpisów.

Wykorzystane technologie: React, Bootstrap, Redux.

Link do repozytorium